Oratorium ‘De Doper’

Datum/Tijd
zo 23-06-2024
20:00 uur

Locatie
Petruskerk
Snuiverstraat 2
1561 HD Krommenie

Categorieën


Op zondag 2 juni om 20.00 uur vindt in de Protestantse Kerk, Dorpsstraat 364 te Assendelft de première plaats van oratorium ‘De Doper’ geschreven door componist/musicus Jos Martens op teksten van Bart Vijfvinkel, predikant te Wormer.

Eerder schreven Martens en Vijfvinkel ‘Micha. Een Zangstuk’, een werk over de Joodse profeet Micha en zijn schreeuw om gerechtigheid en vrede. De afgelopen jaren hebben zij gewerkt aan ‘De Doper’. 

Centraal in dit stuk staat Johannes de Doper, een prediker en profeet. Hij roept op tot `omkeer, nieuw leven` en wijst – net als de oudtestamentische profeten – op een andere werkelijkheid.  

Johannes wijst daarbij van zich af op Jezus, in wie die andere werkelijkheid – dat nieuwe leven –  aan de dag treedt.

De doop van Jezus door Johannes markeert niet alleen het begin van zijn optreden, maar staat ook voor ‘doortocht’ en voor uittocht uit onmenselijke verhoudingen naar een hernieuwd bestaan.

Het verhaal van Johannes wordt door de vier evangelisten op een verschillende manier verteld.
In ‘De Doper’ zijn de verschillende teksten over hem naast elkaar geplaatst en worden ze door het koor becommentarieerd. Het stuk begint met de vraag wat deze zonderling/profeet gehoord en gezien heeft… een vreemde stem, een mens van liefde en trouw, een levend woord sterker dan duister en dood.

Oratorium ‘De Doper’, muziek Jos Martens, tekst Bart Vijfvinkel

Projectkoor ‘De Doper’ o.l.v. Jos Martens

Ike Wolters, piano

Alice Ploeg , fluit

Lezingen: Annelieke Wiegman

   Toegang gratis / deurcollecte

Uitvoeringen:

  • Zondag 2 juni 2024, 20.00 uur, Protestantse Kerk, Dorpsstraat 364, Assendelft (Première)
  • Zondag 23 juni 2024, rond de naamdag van Johannes de Doper, 20.00 uur, RK Petruskerk, Snuiverstraat 2, Krommenie
  • Zondag 15 september 2024, 14.30 uur, Kogerkerk, Kerkstraat 14, Koog aan de Zaan

Projectkoor De Doper is een ad hoc koor van mensen – kerkelijk en niet kerkelijk – uit de hele Zaanstreek. Mocht u dit bijzondere en verbindende project financieel willen ondersteunen dan is uw gift welkom op NL17 INGB 0006 1816 21 t.n.v. Protestantse Gemeente Wormerveer onder vermelding van ‘De Doper’.