Aanleveren activiteiten voor de Agenda Zaanstreek

Het rechtstreeks plaatsen van activiteiten op de website is (nog) niet mogelijk. Maar hoe zorgt u er dan voor dat uw activiteit in de agenda wordt opgenomen?

De makkelijkste manier is om een e-mail te sturen aan info@agenda-zaanstreek.nl. Vermeld altijd in uw e-mail de titel van de activiteit, datum en aanvangstijd, locatie en een omschrijving. Berichten worden in principe altijd één op één doorgeplaatst.

Natuurlijk kunt u ook een officieel persbericht insturen. Als u daarbij een foto of illustratie bijvoegt, doe dit dan in een losse bijlage, bij voorkeur in een jpg-bestand. Als een persbericht tenminste 3 weken voor de datum van het evenement wordt ingestuurd, wordt dit in de meeste gevallen ook opgenomen in de nieuwsrubriek van de Agenda Zaanstreek.

Heeft uw organisatie een eigen Facebookpagina waarop uw evenementen worden geplaats? Dan kunt u een evenement ook delen met de Openbare Facebookgroep Agenda Zaanstreek. Hier geplaatste berichten worden vervolgens doorgeplaatst naar de website Agenda Zaanstreek.

Affiches voor evenementen worden eveneens doorgeplaatst op de Facebookpagina Agenda Zaanstreek. Stuur uw affiche bij voorkeur in jpg-formaat. Een pdf-bestand kan ook, maar vraagt extra bewerking.

Elke donderdag wordt er een agenda voor de eerstvolgende tien dagen opgesteld. Deze agenda wordt uitgewisseld met De Orkaan, de Zaanse Nieuwssite. Berichten ingezonden voor donderdag 09.00 uur worden hierin meegenomen. Tevens vindt uitwisseling van de Agenda plaats met het kwartaalblad Zaans Erfgoed.

De Agenda Zaanstreek is een privé hobby-project. Ik probeer altijd zo snel mogelijk nieuwe berichten te verwerken. U ontvangt een bevestiging van plaatsing, maar soms kan dat twee tot drie dagen duren.