Vincent van Kekerix nieuwe directeur van FluXus

FluXus, centrum voor de kunsten Zaanstad, verwelkomt per 1 april Vincent van Kekerix als nieuwe directeur-bestuurder. Vincent heeft in uiteenlopende rollen kennis en ervaring opgedaan in verschillende onderdelen van de culturele en creatieve sector. Hij combineert zakelijk talent en ondernemerschap met creativiteit en een hart dat klopt voor de kunsten. Met het aantreden van Van Kekerix sluit Mireille Stuart haar periode als interim directeur af.

De afgelopen drie jaar was Vincent als zakelijk leider verbonden aan Arcam, het centrum voor architectuur in Amsterdam. Vincent is opgeleid aan het Conservatorium van Amsterdam, met als hoofdvak harmonie- en fanfaredirectie. Na verschillende functies binnen de podiumkunsten te hebben vervuld, heeft hij zich toegelegd op het zakelijk leiderschap van culturele instellingen en ondernemingen.

Vincent van Kekerix: “Onze maatschappij kent grote uitdagingen. Veel mensen voelen zich niet gezien en gehoord, het onderling begrip verwatert en waar je wieg stond heeft helaas nog altijd invloed. Kunst en cultuur helpt de ogen te openen, geeft richting in onze vluchtige wereld en brengt mensen samen. Voor de centra voor de kunsten is hier een grote, verbindende rol weggelegd: samen met bewoners en maatschappelijke organisaties ontdekken zij wat er leeft. Zo kunnen zij initiatieven in gang zetten en ondersteunen die zoveel mogelijk mensen betrekken bij en toegang geven tot kunst en cultuur, op een manier die bij hen past. Ik kijk ernaar uit om mijn kennis en ervaring in te zetten om met de bevlogen medewerkers, docenten en vrijwilligers van FluXus deze rol verder te versterken, samen met de inwoners van Zaanstad en de vele partners binnen én buiten de culturele sector.”

De nieuwe directeur-bestuurder gaat op basis van de meerjarenvisie van FluXus aan de slag met het doorontwikkelen van de rol van FluXus als netwerkorganisatie, het versterken van de interne organisatie en het verbinden van vrijwilligers, cultuurmakers en maatschappelijke partners.

Annemarie Roggeveen: Voorzitter van de Raad van Toezicht van FluXus: “We kijken uit naar de samenwerking en zijn ervan overtuigd dat Vincent door zijn verfrissende ideeën en prettige persoonlijkheid de zo gewenste verbindende directeur-bestuurder van FluXus is.”