Muziek van vervolgde joodse componisten uit de holocaust.

Dit programma maakt deel uit van een doorlopend project: het verzamelen en restaureren van repertoire dat sinds de holocaust verloren was gegaan.
Het programma bevat een prachtige mengeling van stijlen die typerend was voor de eerste helft van de 20e eeuw. Al deze componisten hadden een uitzonderlijke kwaliteiten, sommigen waren al internationaal bekende musici, sommigen waren nog erg jong, maar zeer bekwame kunstenaars. Maar allen werd hun het recht ontzegd om te leven en zelfs om te bestaan.
Voor het nazi-regime werden zij verboden kunstenaars en hun werken werden ‘Entartete Musik’ genoemd, zodat deze mensen en hun muzikale creaties vernietigd moesten worden.

Veel musici probeerden het Derde Rijk te ontvluchten, sommigen slaagden erin en overleefden het, anderen lukten het niet en de meesten van hen werden vermoord. Veel van hun waardevolle composities werden met hen vernietigd.

Sinds de Tweede Wereldoorlog zijn er af en toe werken van deze componisten opgedoken, nadat ze veilig waren verborgen door vrienden, collega’s, verre familie. Met het verstrijken van de tijd is het duidelijk geworden dat er een leemte is ontstaan in de muziekgeschiedenis van de 20e eeuw door het wegvallen van deze prominente componisten, die anders de bron en inspiratie hadden moeten en kunnen zijn voor een hele nieuwe generatie componisten en andere musici.