Meehelpen met onderhoud Oostzanerveld

Datum/Tijd
za 06-01-2024
09:15 uur

Locatie
Het Zaanse Hoekje
De Watering 1
1503 VR Zaandam

Categorieën Geen Categorieën


Nieuws  
Een groep vrijwilligers pleegt jaarlijks onderhoud.
Een groep vrijwilligers pleegt jaarlijks onderhoud. (Foto: Aangeleverd)

Oostzaan is trots op haar natuurgebieden rondom het dorp. Het Twiske, het Oostzanerveld, beide Natura 2000-gebieden, waar veel weidevogels hun eldorado hebben, en waar mensen uit Zaandam en Oostzaan samenwerken om het te onderhouden en te behouden samen met de vogelbeschermingswacht Zaanstreek en Staatsbosbeheer. Een groep vrijwilligers zet zich van tijd tot tijd in om het gebied te onderhouden, te maaien, riet op te ruimen en boomopslag te verwijderen. Dit kan alleen gedaan worden van september tot en met maart, want dan zijn er geen weidevogels.

Dit werk is belangrijk voor het veenmos en de broedende rietvogels, de Rietzanger, de kleine Karekiet, Rietgors, Bruine Kiekendief en de Roerdomp. Boomopslag moet verwijderd worden omdat weidevogels niet broeden in de buurt van bomen. Deze vogels en de Noordse woelmuis zijn ook aangewezen op het veenmos. Dit gebied mag niet dichtgroeien, het moet onderhouden en beschermd worden, anders verliest het zijn bijzondere waarde als weidevogelbroedgebied.

Wie komt helpen? De groep vrijwilligers heeft heel hard helpende handen nodig. Op acht zaterdagen gaat de groep met stevige laarzen aan en warme kleding, aan de slag. Verzamelen om 9.15 uur bij Café Restaurant Het Zaanse Hoekje aan de Watering 1 in Zaandam. Parkeren is geen probleem. Staatsbosbeheer zorgt voor gereedschap, handschoenen, koffie, thee en een koekje. Informatie bij Bernard Ebbelaar, 06-10790890 of Marja van der Pol-Grase, 06-12587300. 

Bron: https://www.rodi.nl/oostzaan/nieuws/359878/meehelpen-met-onderhoud-oostzanerveld

Meehelpen met onderhoud Oostzanerveld

Datum/Tijd
za 06-01-2024
09:15 uur

Locatie
Het Zaanse Hoekje
De Watering 1
1503 VR Zaandam

Categorieën Geen Categorieën


Nieuws  
Een groep vrijwilligers pleegt jaarlijks onderhoud.
Een groep vrijwilligers pleegt jaarlijks onderhoud. (Foto: Aangeleverd)

Oostzaan is trots op haar natuurgebieden rondom het dorp. Het Twiske, het Oostzanerveld, beide Natura 2000-gebieden, waar veel weidevogels hun eldorado hebben, en waar mensen uit Zaandam en Oostzaan samenwerken om het te onderhouden en te behouden samen met de vogelbeschermingswacht Zaanstreek en Staatsbosbeheer. Een groep vrijwilligers zet zich van tijd tot tijd in om het gebied te onderhouden, te maaien, riet op te ruimen en boomopslag te verwijderen. Dit kan alleen gedaan worden van september tot en met maart, want dan zijn er geen weidevogels.

Dit werk is belangrijk voor het veenmos en de broedende rietvogels, de Rietzanger, de kleine Karekiet, Rietgors, Bruine Kiekendief en de Roerdomp. Boomopslag moet verwijderd worden omdat weidevogels niet broeden in de buurt van bomen. Deze vogels en de Noordse woelmuis zijn ook aangewezen op het veenmos. Dit gebied mag niet dichtgroeien, het moet onderhouden en beschermd worden, anders verliest het zijn bijzondere waarde als weidevogelbroedgebied.

Wie komt helpen? De groep vrijwilligers heeft heel hard helpende handen nodig. Op acht zaterdagen gaat de groep met stevige laarzen aan en warme kleding, aan de slag. Verzamelen om 9.15 uur bij Café Restaurant Het Zaanse Hoekje aan de Watering 1 in Zaandam. Parkeren is geen probleem. Staatsbosbeheer zorgt voor gereedschap, handschoenen, koffie, thee en een koekje. Informatie bij Bernard Ebbelaar, 06-10790890 of Marja van der Pol-Grase, 06-12587300. 

Bron: https://www.rodi.nl/oostzaan/nieuws/359878/meehelpen-met-onderhoud-oostzanerveld