Eet mee voor een betere samenleving!

Eet mee voor een betere samenleving! Wilt u ook een iftar met een moslim familie doorbrengentijdens de Ramadan?

Tijdens de Ramadan die alweer op 22 maart begint en duurt tot 20 april, vinden er meerdere ‘iftar’ maaltijden plaats bij organisaties en moslims thuis.Ook wel de ‘Kunst van het Samenleven: Ramadan diners’ genoemd. Vorige jaren waren er dan ook honderden aanmeldingen voor een iftar maaltijd bij een moslim familiethuis.

Wilt u ook een iftar met een moslim familie doorbrengen? Vorige jaar hebben honderden mensen zich aangemeld. Ook in Amsterdam, Zaanstad en omgeving, bij Sociaal Cultureel Centrum Stichting Burgerhart (Witboek) en Animo, en bij hun vrijwilligers thuis.

Tijdens de Ramadan openen moslims hun huis voor geïnteresseerden. De maand Ramadan is een maand waarin moslims vasten en ook een gelegenheid om de maaltijd te delen met anderen, met andere woorden een moment van gezelligheid. Een dag wordt afgesloten met een maaltijd die ‘iftar’ wordt genoemd, vaak onder goed gezelschap. Vrijwilligers in de buurt stellen hun huis open voor geïnteresseerden en nodigen mensen uit om onder het genot van een maaltijd nader kennis met elkaar te maken.

Om de kloof tussen moslims en niet-moslims te overbruggen, stellen gastgezinnen tijdens de vastenmaand hun huis open voor geïnteresseerden. Hierbij staat het ontmoeten, ervaren van de wereld van de ander en het delen van het positieve centraal. Overtuigd dat dit een enorme bijdrage zal leveren tot sociale relaties en het wederzijds begrip, is het project ‘de Kunst van het Samenleven’ gelanceerd. Moslims delen hun iftar met andere families en nodigen vrienden, ouders en buren uit. Familie en kennissen worden bezocht en eet men gezamenlijk.

Een kleine maar belangrijke bijdrage in het stimuleren van saamhorigheid, tolerantie, wederzijds begrip en respect.