Theater Talenten Traject van start een unieke samenwerking met voortgezet onderwijs

Theater Talenten Traject van start een unieke samenwerking met het Bertrand Russell College, Blaise Pascal College en het Zaanlands Lyceum.

Het Theater Talenten Traject is een doorlopende leerlijn binnen het voortgezet onderwijs die begint bij kennismaken met theater en opbouwt naar het ontdekken van talent.

Met de deelname aan het traject geven de scholen elke leerling de kans om kennis te maken met theater en het eigen talent te ontdekken en verder te ontwikkelen.

De samenwerking
Sinds 2011 ontwikkelt Theatermijn in het voortgezet onderwijs workshops, projecten en voorstellingen op maat. Theatermijn en de deelnemende scholen kiezen nu voor een langere en inhoudelijke samenwerking. Onder meer door het inzetten van een klein team theaterdocenten, die de ontwikkeling van leerlingen goed kan monitoren en talenten kan uitdagen. De samenwerking is niet alleen voor de ontwikkeling van het talent van de leerlingen, maar ook voor de scholen zelf. Scholen wisselen kennis en ervaring uit als het gaat om de successen en uitdagingen van het organiseren van theater op school.  

“Op het Blaise Pascal College hebben we een breed lesaanbod aan kunstvakken. Naast beeldende vormgeving en muziek willen ook theater een vaste plek geven. Met keuzelessen en een theatervoorstelling waar leerlingen met ambitie voor acteren kunnen schitteren. Het Theater Talenten Traject biedt onze leerlingen de unieke mogelijkheid om hun blik te verruimen. Een voorstelling met gelijkgestemden van andere scholen in een echt theater!”
(Jeroen Groenewoud, conrector en beleidsmaker Blaise Pascal)

 Inhoud Theater Talenten Traject
Deelname aan het Theater Talenten Traject begint met een kennismaking in het eerste leerjaar en een vervolg in het tweede jaar middels de zogenaamde keuzevakken. Hier wordt talent ontdekt door de leerlingen zelf of door de theaterdocenten die deze lessen verzorgen. In de allerlaatste fase van het traject brengt Theatermijn de uitblinkers van verschillende schoolvoorstellingen samen. Zij maken los van de school in een theaterbootcamp nog één voorstelling die zal spelen in het Zaans Toneelhuis. Deze laatste stap is belangrijk om de jongeren te laten ervaren dat het talent eigen is en ook los van de school staat. Daarna kijkt Theatermijn met de leerlingen bij welke opleiding of theaterschool ze terecht kunnen om het talent verder te ontwikkelen.

Geen enkele school is hetzelfde; daarom is de samenwerking maatwerk. Het

Blaise Pascal College, Bertrand Russell College, Zaanlands lyceum doen vanaf dit schooljaar mee aan het traject. Pascal Zuid is voornemens vanaf het nieuwe schooljaar in te stromen in het traject.

Het Theater Talenten Traject wordt mede mogelijk gemaakt door het VSB Fonds en het Prins Bernard Cultuurfonds.