Uitreiking Veilig Sportklimaat bord aan Choku Gym

Datum/Tijd
vr 26-01-2024
16:00 uur

Locatie
Choku Gym
Wachterstraat 21
1504 CR Zaandam

Categorieën Geen Categorieën


EERSTE SPORTSCHOOL ONTVANGT ERKENNING VEILIG SPORTKLIMAAT ZAANSTAD

Choku Gym loopt voorop met veilig sportklimaat beleid

Op de website van Choku Gym staat: “Choku is in Zaandam omstreeks 2009 één van de initiatiefnemers geweest van het project “in veilige handen”. Wij wisten toen al hoe belangrijk het was en is om ervoor te zorgen dat iedereen in een veilige omgeving moet kunnen sporten”. Dit initiatief en de diverse genomen beleidsmaatregelen hebben er voor gezorgd dat Choku erkend wordt voor het veilig sportklimaat beleid.

Vrijdag 26 januari ontvangt de vereniging de erkenning voor het veilig sportklimaat beleid uit handen van Quintin Misiedjan (Coördinator Sport & Preventie, Gemeente Zaanstad) en Carlo de Vries (verenigingsondersteuner, Sportbedrijf Zaanstad). Het bord dat staat voor deze erkenning wordt overhandigd aan trainer Ivan Nikolov, secretaris Patrick van Hees en penningmeester Jos Vork

De Poelenburgse sportschool Choku Gym staat bekend om de grote sociaal-maatschappelijke betrokkenheid en is hofleverancier van de Nederlandse karateselectie. Naast het verzorgen van verschillende verdedigingssportlessen zorgt het team van ruim 100 vrijwilligers ook voor activiteiten zoals uitstapjes en bijles aan de jeugd uit de buurt. Gezinnen die niet beschikken over voldoende financiële middelen kunnen toch sporten bij Choku Gym, samen wordt gezocht naar de mogelijkheden om alle kinderen maar ook volwassenen te laten sporten en bewegen.

Verenigingen met een Veilig Sportklimaat beleid hebben maatregelen geïmplementeerd op het gebied van het aanvragen van een VOG, het aannamebeleid, een vertrouwenscontactpersoon en omgangs- en gedragsregels.

Sportverenigingen met een veilig sportklimaat informeren en motiveren sporters, vrijwilligers en bezoekers om zich sportief, positief en respectvol te gedragen. Zodat iedereen in een veilige omgeving met plezier kan sporten. Het beleid besteed aandacht aan pesten, (LHBTI) discriminatie, ongewenste intimiteiten en onsportief gedrag. Gedrag dat niet thuishoort binnen een veilig sportklimaat. Door actief beleid te voeren en een meldpunt in te richten of vertrouwenscontactpersoon (VCP) aan te stellen, creëert een sportvereniging zelf een veilig sportklimaat. Bij verenigingen met een veilig sportklimaat beleid voeren respect, sportief en positief gedrag de boventoon.

Campagne Veilig Sportklimaat Zaanstad

In 2018 hebben gemeente Zaanstad, GGD Zaanstreek-Waterland en Sportbedrijf Zaanstad de handen ineen geslagen en zijn de campagne Veilig Sportklimaat Zaanstad gestart. Onveilige situaties zijn belangrijk om te bespreken, ook al is dit soms ongemakkelijk of ligt dit gevoelig. De GGD heeft een centraal meldpunt ingericht voor sporters, bestuurders en bezoekers van de Zaanse sport.

Een groeiend aantal sportverenigingen is momenteel, tezamen met Sportbedrijf Zaanstad,  bezig met het opstellen en implementeren van een veilig sportklimaat beleid.

Meer informatie over Veilig Sportklimaat Zaanstad is te lezen op: www.veiligsportklimaat zaanstad.nl