Raam­ex­posi­tie ‘Blik naar bin­nen’ bij ArtZaanstad’

Deze gekke peri­ode van lock­down, stress, verveling en veran­der­ing vraagt om enige cre­ativiteit van ons alle­maal. Hoe vul je de tijd in die je nor­maal gespro­ken met je vrien­den door­brengt of op school of winke­lend of in een museum? Gelukkig zijn er ontzettend veel posi­tieve ini­ti­atieven. En wij wilden daar een steen­tje aan bij­dra­gen door een raam­ex­posi­tie in te richten. 

 

Het viel ons op dat er nu heel veel mensen over het mooie Hem­brugter­rein wan­de­len.
Om een extra dimen­sie aan die wan­del­ing te geven bedachten wij deze raam­ex­posi­tie. We hebben een ontzettend grote col­lec­tie met prachtige kunst­werken die nu nauwelijks wordt gezien omdat we geen mensen bin­nen mogen laten en dat is zonde.

Dus werp tij­dens je wan­del­ing ‚een blik naar bin­nen’ bij Artzaanstad.