Oproep: tentoonstellingsmateriaal Zaanse Vrouwenbewegingen


Het Gemeentearchief is op zoek naar materiaal van de  Zaanse Vrouwenbewegingen uit de periode 1950-2000. Denk bijvoorbeeld aan de Moedermavo en VOS (Vrouwen Oriënteren zich in de Samenleving) cursussen. Op de Anna Polakschool op de H. Gerhardstraat konden (herintredende) vrouwen een beroepsopleiding volgen.

Ook waren veel vrouwen lid van actie-, cabaret- en filmgroepen speciaal voor vrouwen en daarmee wilden ze streven naar gelijkwaardigheid. In het Zaans Vrouwencentrum en het Buitenlands Vrouwen Centrum waren vrouwenorganisaties actief die de emancipatie bevorderden en de belangen van vrouwen behartigden. Diverse politieke partijen kenden hun eigen vrouwengroep. De Federatieve Vrouwenraad bestond uit verschillende actieve vrouwengroeperingen.

Heeft u thuis nog foto’s, buttons, T-shirts, schriften, flyers of krantjes die u in bruikleen wilt geven? Neem dan contact op met Geke van de Kamp via gemeentearchief@zaanstad.nl 

De expositie is te zien van 22 februari tot en met 15 april 2022 in de publiekshal van het stadhuis.