Oproep Krommenieër Schilderskring KsK’80

Voorkom dat niemand ons nog ziet!

Ieder jaar in april geeft de Krommenieër Schilderskring KsK’80 zijn ruim 90 leden de kans om te tonen wat ze waard zijn. Hun werk wordt dan in het eigen atelier en in de aangrenzende bestuurskamer van het Historische Genootschap Crommenie, tentoongesteld. Komend jaar moet dat voor de veertigste keer sinds de oprichting gaan gebeuren.
Het bestuur breekt zich echter het hoofd over de slechte staat van de expositieborden. Ze zijn al meerdere keren opgelapt en eigenlijk aan vervanging toe. Wij kunnen de 70 à 80 schilderijen die jaarlijks worden ingeleverd er niet meer op kwijt. Als gevolg kan straks niemand ons werk nog  komen bezichtigen en dat vinden wij droevig. Met de aanschaf van nieuwe borden en staanders is een investering van € 3.500 tot € 4.500 gemoeid en die middelen bezitten wij niet. Er rest ons daarom geen andere optie dan om hulp van buitenaf te vragen zodat we nieuwe borden of een nog mooi gebruikt ophangsysteem kunnen bemachtigen. Dan blijft ons werk ook de komende jaren zichtbaar voor de vele bewoners van de Zaanstreek? Tegenover een bijdrage staat in elk geval een invitatie voor komende exposities. Kijk op www.KSK80.nl om te zien waarmee KSK80 zich zoal bezig houdt.