Nieuwe cursus over ontstaansgeschiedenis Zaanstreek

gidsencursus

Na de succesvolle introductiecursussen in Kennemerland, de IJmond en Zaandam wordt in het vroege voorjaar van 2020 weer een serie interactieve colleges georganiseerd in Zaandam waarbij de ontstaans- en bewoningsgeschiedenis van de Zaanstreek centraal staan.

Deskundige gastsprekers geven op zes dinsdagavonden van 18 februari 2020 t/m 24 maart 2020 een presentatie over onder meer archeologie, geologie, natuur, waterbeheer en de relatie tussen het landschap en de industriële ontwikkeling. Aansluitend zijn er op zaterdag 7 maart 2020 en op zaterdag 28 maart 2020 twee excursies in het buitengebied.

Deelnemers krijgen de gelegenheid aanvullend de module ‘gidsen’ te volgen, waardoor ze als gids bij excursies hun kennis kunnen overdragen aan anderen. Deelname aan de cursus kost rond € 100, inclusief cursusboek en koffie/thee. Voor de aanvullende module ‘gidsen’ op zaterdag 4/18 april wordt € 22,50 extra in rekening gebracht. De organisatoren hopen dat onder de deelnemers ook mensen zijn die later als ‘Oer-IJ rondleider/gids’ kunnen fungeren. Dat is geen verplichting. De cursus wordt met name georganiseerd voor mensen die meer willen over de geschiedenis van hun woonomgeving.

De bijeenkomsten vinden plaats in het Natuurmuseum van Zaans Natuur en Milieu Centrum, Thijssestraat 1, 1504 LB in Zaandam. De introductiecursus wordt georganiseerd door de stichting Oer-IJ in samenwerking met het Zaans Natuur en Milieu Centrum.  Klik hier voor meer informatie en om in te schrijven.

Bron: https://www.oerij.eu/actueel/nieuwe-cursus-over-ontstaansgeschiedenis-zaanstreek/