Het HEM Summer Research Programme met ArtEZ.

Deze zomer start Het HEM Summer Research Programma. Dit studieprogramma is ontwikkeld in samenwerking met ArtEZ. Het programma bestaat uit verdieping in actuele theorie, innovatieve kunstpraktijken en experimentele onderzoeksmethodes die relateren aan onderwerpen in Chapter 5IVE – de grootschalige expositie ontwikkeld in dialoog met de architecten Samir Bantal en Rem Koolhaas, die 7 mei opent.

Plattelandsgebieden worden het hardst getroffen door de gevolgen van klimaatverandering, maar bieden wellicht ook de beste oplossingen om met die gevolgen om te gaan. Naar aanleiding van het onderzoek van Bantal en Koolhaas naar hedendaagse ontwikkelingen op het platteland, brengt Chapter 5IVE kunstwerken samen die reflecteren op onze huidige levensstijl en perspectieven bieden voor de toekomst.

Programma

Tijdens het intensieve research programma van acht weken worden de deelnemers aangemoedigd om buiten de gebaande banen te treden en hun visie te verbreden met de thema’s binnen Chapter 5IVE: Samir Bantal & Rem Koolhaas.

De deelnemers verdiepen zich in theoretische en praktische kaders in een doorlopend kritisch dialoog met hun mede-deelnemers, de ArtEZ staff, de curator van het HEM en meerdere gasten die worden uitgenodigd voor het geven van workshops. Dit met doel om hun (artistieke) onderzoeksmethoden verder te ontwikkelen in een multidisciplinaire omgeving.

Dit doen ze door te werken aan een onderzoeksopdracht in teamverband, door het stellen van kritische vragen, door het delen van ideeën en het gezamenlijk zoeken naar nieuwe inzichten, ideeën en gedachtes. Er zijn workshops ondersteund met academische literatuur ter verrijking van dit programma. Ook staan er gastcolleges, excursies en interacties op de agenda.

De deelnemers werken met actuele theorie, innovatieve kunstpraktijken en experimentele vormen van research. Aan het einde van het programma presenteren zij hun artistieke werk (het zogenaamde Innovation of Praxis) voor het publiek, in een tijdelijke onderzoeksexpositie in Het HEM.

Het programma start op 24 juni, 2022.

De deadline om je aan te melden is 5 mei.

Voor praktische informatie zoals toelatingseisen, kosten, certificaten en hoe je kan aanmelden vind je hier op onze website.

Over  Chapter 5IVE: Samir Bantal & Rem Koolhaas

Het onderzoek ‘Countryside’ van de architecten Samir Bantal en Rem Koolhaas vormt het beginpunt van Chapter 5IVE. In dit onderzoek, dat gestart werd in 2012, wordt er gekeken naar recente ontwikkelingen op het platteland en hoe dit resulteert in een spanning tussen het platteland en het leven in grote steden.

Chapter 5IVE geeft ruimte aan kunstenaars die werken met deze spanning tussen platteland en stad, en de mens en natuur. Zo maken zij ons bewust van de desastreuze gevolgen van de westerse kapitalistische levensstijl en tegelijkertijd verkennen ze hoe we ons kunnen verhouden tot de grootste uitdaging van onze tijd. De werken in deze expositie werpen een kritische blik op onze relatie met het platteland/natuur nu en in de toekomst en bieden ruimte voor reflectie over de rol van het platteland en de wereld waarin wij leven.

Ontdek meer op onze website: www.hethem.nl