Zó word je goud­zoeker!

Datum/Tijd
zo 10-10-2021
11:00 uur

Locatie
Natuurmuseum E. Heimans
Thijssestraat 1
1504 LB Zaandam

Categorieën


De kinder­boeken­week heeft dit jaar als thema “Wor­den wat je wil”.
Veel kinderen willen later voet­baller wor­den of acteur. Of dieren­ver­zorger of kinder­juf. Som­mige kinderen hebben nog véél span­nen­der dromen. Zij willen goud­zoeker wor­den. Of avon­turier.
Op zondag 10 okto­ber kun je goud­zoeker én avon­turier wor­den in het Natu­ur­mu­seum E. Heimans.
Vanaf 11.00 uur ben je welkom en mag je op zoek naar de goud­schat. En als je hem vindt – en dat lukt vast wel – dan mag je hem mee naar huis nemen!
Van dat goud­zoeken krijg je natu­urlijk enorme trek. Daarom mag je daarna ook een broodje bakken boven een echt vuur. Dan moet je trouwens wel eerst meel malen en het deeg goed kne­den.
Goud zoeken en broodje bakken gebeurt buiten op ons plein. Daarna kun je in ons museum nog veel meer avon­tu­urlijks vin­den.
Voor deze activiteit betaal je € 4,00 (inclusief muse­um­toe­gang). Je oud­ers hoeven niet te betalen, want zij wor­den toch geen avon­turier of goud­zoeker meer…
De activiteit is rond 16.00 uur afgelopen. Vooraf­gaand en/​of aanslui­tend ben je natu­urlijk welkom op onze Stads­boerderij en in onze Natuurspeelplaats.

Wan­neer: Zondag 10 okto­ber, vanaf 11.00 uur
Waar: Natu­ur­mu­seum, Thi­jsses­traat 1, Zaan­dam
Kosten activiteit „zó word je goud­zoeker”: € 4,00 per deel­ne­mer (vanaf 3 jaar, vol­wasse­nen gratis)
Entree Stadsboerderij/​Natuurspeelplaats: gratis.