Work­shop ‘Omgang met stress’

Datum/Tijd
di 18-04-2023
14:00 - 16:00 uur

Locatie
Zaandam
-
-

Categorieën


Indigo Noord-​Holland organ­iseert in Zaan­dam een work­shop gericht op het beheersen van jouw stress­niveau.
Voel je je vaak ges­pan­nen, vind je het lastig om je gren­zen aan te geven, ben je bang om fouten te maken, denk je pas gewaardeerd te wor­den als je bv. heel hard werkt? Dan is deze work­shop iets voor jou.
We geven je inzicht in hoe een stress ontstaan, geven tips en doen oefenin­gen om je stress­niveau te beheersen.

De work­shop is op dins­dag 18 april 2023, van 14:00 tot 16:00 uur.

De locatie is de Hofwijk, Hof van Hol­land 63 1508 XR Zaandam.

Deel­name aan deze work­shop is gratis voor inwon­ers van Zaanstad. Er zijn een beperkt aan­tal plaat­sen, dus als je inter­esse hebt: geef je snel op.

Belang­stel­len­den kun­nen zich opgeven via preventie@indigonoordholland.nl of via 088 357 11 00.