Wijkoverleg OudWest

Datum/Tijd
wo 15-05-2019
19:30 uur

Locatie
Het Tolhuys
Westzijde 216
1506 GG Zaandam

Categorieën


De Vereniging OudWest nodigt alle bewoners graag uit voor een Wijkoverleg woensdag 15 mei in Het Tolhuys.

De Algemene Ledenvergadering is van 19.30 tot 20.15 uur, met onder andere de volgende onderwerpen.
Verslag 20 november 2018, Kascommissie: verlenen van decharge aan het bestuur, Financieel 2018, Terugtreden vice-voorzitter, Statutenwijziging ten bate van ANBI-status, Werkgroepen: Parkstraat en Harenmakersbuurt, Rondvraag.

Presentatie webredactie: vernieuwde website OudWest. Er is een pauze van 20.15- 20.30 uur, waarna de vereniging graag met de bewoners in gesprek gaat over de volgende onderwerpen: Bouw school op Behouden Haven,Parkeerbeleid/vergunningen, Toename hotels & AirBnB, Duurzaamheid: energie kostenbesparing, Nieuw coffeeshopbeleid. Een kopje koffie of thee is gratis.

Deze bijeenkomst is voor alle bewoners van OudWest en mensen die geïnteresseerd zijn. Locatie: Tolhuys, Westzijde 216.