Voor­jaar in de Heem­tuin

Datum/Tijd
zo 19-03-2023
11:00 - 17:00 uur

Locatie
Heemtuin
Burg. In ’t Veldpark Heijermansstraat
Zaandam

Categorieën


U kunt nu stinzen­planten & reigers bewon­deren.
De lente staat weer voor de deur. De tem­per­a­turen sti­j­gen, bloe­men steken vrolijk en nieuws­gierig hun kop­jes boven de grond. Vogels vliegen af en aan om nest­jes te bouwen voor hun jonkies. Het is tijd om lekker naar buiten te gaan!
Dat gaan wij ook doen. Op zondag 19 maart staan de deuren van de heem­tuin wagen­wijd open.

We organ­is­eren twee rondlei­din­gen (om 11.00 en 14.00 uur) door onze voor­jaars­tuin.
Onze deskundi­gen vertellen je dan over de aan­wezige stinzen­planten. Ook kun je een blik wer­pen op de reigerkolonie die al druk bezig is om nesten te bouwen.
De thee­tuin is deze dag open én je kunt plan­t­jes kopen om in je eigen tuin over te planten.
En vanaf deze week is de heem­tuin weer elke zondag geopend.

Waar: De Heem­tuin, Zaan­dam
Wan­neer: zondag 19 maart, van 11.00 tot 17.00 uur
Kosten: Entree en rondlei­din­gen zijn gratis (donatie is welkom!)