Start nieuw seizoen Zaans Interk­erke­lijk Man­nenkoor (ZIM)

Datum/Tijd
wo 23-08-2023
19:30 - 21:45 uur

Locatie
Cultureel Centrum Bullekerk (Westzijderkerk)
Westzijde 75
1506 ED Zaandam

Categorieën


Start najaar 2023 ZIM.
Het Zaans Interk­erke­lijk Man­nenkoor (ZIM) is in 1983 opgericht en lev­ert sinds die tijd bij­dra­gen aan kerk­di­en­sten in de Zaanstreek en daar buiten en geeft door het jaar heen meerdere con­certen
In 2023 zal o.a. het jubileum­con­cert plaats vin­den in ver­band met het 40 jarig bestaan van het ZIM in novem­ber waar­voor de voor­berei­din­gen in volle gang zijn.

Onze leden komen uit aller­lei kerkge­meen­schap­pen en komen uit de gehele Zaanstreek en daar buiten. Na een enorme piek aan leden van 150 man­nen zijn we nu in aan­tal ges­lonken naar rond de 65 zangers.
Heb je zin om op de woens­da­gavond tussen 19.30 uur en 21.45 uur te komen zin­gen onder bezie­lende lei­d­ing van onze diri­gent Hugo v/​d Meij, of wil je gewoon eens komen kijken en luis­teren dan ben je van harte welkom .

Wil je pro­ject­matig meezin­gen dan kan dat voor een vrien­den prijs van €5,00 per maand gedurende 2 maan­den daar­voor krijg je muziek en koorkled­ing in bruik­leen en daarna besluit je om koor­lid te wor­den en mee te mogen zin­gen bij optre­dens van het ZIM
We repeteren weke­lijks in Cul­tureel Cen­trum Bullek­erk, West­z­i­jde 75, Zaan­dam.
We starten woens­dag 23 augus­tus
Wees Welkom.