Start Cur­sus meer zelfvertrouwen (4 bijeenkomsten)

Datum/Tijd
wo 24-05-2023
10:00 - 12:00 uur

Locatie
Indigo
Westzijde 120
1506 EJ Zaandam

Categorieën


Indigo Noord-​Holland organ­iseert in Zaan­dam een cur­sus gericht op het ver­groten van het zelfvertrouwen.
Voel je je onzeker, neig je om jezelf kleiner te maken dan je bent en vind je het lastig om jezelf te zijn bij anderen? Dan is deze train­ing iets voor jou.
We geven je inzicht in hoe een tekort aan zelfvertrouwen ontstaan, geven tips en doen oefenin­gen om je zelfvertrouwen te vergroten.

De cur­sus start op woens­dag 24 mei 2023.
De cur­sus heeft 4 bijeenkom­sten van 2 uur.
Ver­vol­gdata: 31 mei, 7 en 14 juni 2023.
Tijd­stip: van 10:00 uur– 12:00 uur.
Locatie: De West­z­i­jde 120, kamer 0.36 in Zaandam.

Deel­name is kosteloos voor inwon­ers van Zaanstad. Ook dege­nen die in Zaanstad werken kun­nen deel­ne­men aan de cursus.

Belang­stel­len­den kun­nen zich opgeven via preventie@indigonoordholland.nl o.v.v. naam, geboorte­da­tum, woon­plaats, tele­foon­num­mer en mailadres of via 088 357 1100.