Robert van Tellingen houdt de Tweede Arie Lems-lezing

Datum/Tijd
zo 15-10-2023
14:00 uur

Locatie
Buurthuis De Vuister
Molenwerf 44
1541 WR Koog aan de Zaan

Categorieën


 

Zondag 15 oktober 2023 houdt Robert van Tellingen de tweede Arie Lems-lezing in Buurtcentrum De Vuister, Molenwerf 44 in Koog aan de Zaan.
Dat de mens  niet het eeuwige leven heeft staat vast. De generatie, die actieve herinneringen heeft aan de Tweede Wereldoorlog, is langzaam aan het uitsterven. Met die twee gedachten in het achterhoofd is Monumenten Spreken in 2010 opgericht. Om de verhalen van de Tweede Wereldoorlog door te vertellen aan nieuwe generaties. De oorlog is voor veel mensen die hem hebben meegemaakt de belangrijkste periode in het leven. Maar de ironie is, dat velen na de oorlog het vizier naar de toekomst wilden richten en pas aan het eind van hun leven beseften hoe belangrijk die periode nou echt was. Voor Monumenten Spreken interviewde ik een kleine 100 Zaankanters. Hun verhalen zijn verwerkt in 28 documentaires. Het grootste deel van hen is overleden. Een enkeling wilde op zijn sterfbed het resultaat nog zien van de montage. Tientallen Zaanse vrijwilligers hebben gewerkt aan Monumenten Spreken. De Zaanstreek is een bijzondere streek. Doordat er veel fabrieken waren, heerste er een ware arbeidersmentaliteit door de hele Zaanse samenleving. Evident bij communisten, maar ook bij de andere zuilen, heerste een duidelijke scheiding tussen wat goed en wat fout was. En dat leidde tot een actief verzet. Ter illustratie: Er werden in de Zaanstreek vier maal zoveel Duitsers en collaborateurs geliquideerd als in andere delen van het land en dat leidde weer tot reactie van de bezetter.

In deze lezing wordt er verteld over het belang van Oral History en wordt het belang uitgelegd van de Zaandamse Westzijde, voor het verzet in heel Nederland. Ook wordt er een film vertoont. Het Arie Lems-fonds wil initiatieven in de Zaanstreek financieel steunen.
Regelmatig selecteert de Arie Lems commissie van de PvdA een project of activiteit op één van de terreinen Wonen, Werken, Cultuur, Sociaal en Duurzaamheid. Daarvoor wordt vervolgens geld ingezameld om de uitvoering mogelijk te maken en worden bijzondere activiteiten uitgevoerd om geld in te zamelen, afhankelijk van het gekozen doel. In aanmerking komen initiatieven op de genoemde terreinen die een financieel steuntje in de rug kunnen gebruiken en die in de geest van de oud-burgemeester van Zaanstad (1979-1988) Arie Lems passen.
Belangrijke termen daarbij zijn: verbindend, overbruggen van tegenstellingen, de dialoog benutten, geen onderscheid tussen rangen en standen, idealistisch, bewust van de omgeving.
 De lezing begint om 14.00 uur en kost € 10,00, dit bedrag is geheel bestemd voor het Arie Lemsfonds. Aanmelden is niet nodig. Voor meer informatie 06-57189905, drost.a@planet.nl
Dag/Tijd 15 oktober om 14.00 uur
Locatie Grote Zaal
Kosten € 10 (geheel bestemd voor het Arie Lemsfonds)
Contact 06-57189905, drost.a@planet.nl
Inschrijven niet nodig, betalen bij de ingang, vol is vol