Zincafé Kogerkerk | Populisme, een wind die overwaait?

Datum/Tijd
vr 28-02-2020
20:00 uur

Locatie
Kogerkerk
Kerkstraat 14
1541 HA Koog aan de Zaan

Categorieën


Nadat in Nederland het populisme al eerder de kop had opgestoken, heeft met het aantreden van de Amerikaanse president Trump en de Britse premier Boris Johnson volgens velen het populisme vaste voet gekregen in de westerse wereld. De leus ‘America first’en de door Johnson vurig gewenste (desnoods no deal) Brexit spreken wat dat dat betreft boekdelen. Op het Europese continent zien we vergelijkbare ontwikkelingen in Hongarije, Polen en Italië. Ook Poetin schuwt het populisme niet. Voor de Nederlandse situatie hoeven we alleen maar te denken aan de PVV van Geert Wilders en de spectaculaire opkomst bij de laatste verkiezingen van Forum voor Democratie. Maar wat moeten we eigenlijk onde populisme verstaan? Welke sociaal-democratische invloeden dragen bij aan dit politieke proces? En hoe moeten we deze ontwikkeleingen beoordelen; is er sprake van ondermijning van de democratische rechtsorde? Moeten we ons (ernstige) zorgen maken? En als dat zo is, wat zouden we dan kunnen doen om het tij te keren? Is populisme van tijdelijke aard of zal het zich de komende decennia en defnitieve plaats verwerven in ons politieke lanschap?

In het Zincafé Kogerkerk spreekt Dick Pels over deze en andere vragen en kunnen we met hem en elkaar daarover van gedachten wisselen. Dick Pels is socioloog en publicist. Hij publiceerde over populisme o.a. in De Groene en schreef o.a. de boeken ‘Een zwak voor Nederland,ideeën voor een nieuwe politiek’ en ‘Het volk bestaat niet’. 

Gastheer is Jaap van Kampen.