Oprichtingsvergadering vereniging Historisch Zaandam

Datum/Tijd
ma 23-04-2018
20:00 - 22:00 uur

Locatie
Zaans Museum
Schansend 7
1509 AW Zaandam

Categorieën


foto van Historisch Zaandam.

Hierbij nodigen wij u uit voor de eerste ledenvergadering van de vereniging Historisch Zaandam welke gehouden wordt op maandag 23 april a.s. om 20.00 uur in het Zaans Museum, Schansend 7, 1509 AW Zaandam.

AGENDA

 1. Opening

 

 1. Introductie van de nieuwe vereniging Historisch Zaandam

 

 1. Benoeming bestuursleden.
 • Ton R. Vermij, voorzitter
 • Hessel Kraaij, secretaris
 • Nora Rodenburg, penningmeester
 • Paul Vreeken
 • Astrid Plekker
 • Ruud Meijns

 

 1. Rondvraag

 

LEZINGEN

De vereniging Historisch Zaandam heeft ten doel het bevorderen van de kennis over het verleden en het daardoor onderhouden van de belangstelling en waardering voor het heden en de toekomst van Zaandam, alsmede het beschermen van het culturele erfgoed in het werkgebied (artikel 4 van de statuten).

In dit kader presenteren we vanavond twee lezingen over het verleden en de toekomst van Zaandam.

 

 1. Zaanstad door projectleider Eef Franke.

Werken aan de toekomst kan natuurlijk niet zonder de kennis van het verleden. De Gemeente Zaanstad ontwikkeld een plan voor het centrum ten oosten van de Zaan. Eef Franke geeft een kijkje in deze ontwikkeling van het toekomstbeeld voor het gebied. Hoe kan de wijk er over 10 jaar uitzien?

 

 1. Historische scheepswerf op de Burcht? door Ron Kiburg.

De Werkgroep Maritiem van de vereniging Zaans Erfgoed heeft een ambitieus plan: de bouw van een historische scheepswerf op de Burcht. Ron Kiburg geeft een presentatie over de geschiedenis van de  Zaandamse scheepsbouw en het plan voor deze nieuwe toeristische trekpleister.

 

 1. Sluiting 22.00 uur.