Opening tentoonstelling Romeinen in Krommenie

Datum/Tijd
wo 18-09-2019
16:00 uur

Locatie
Gemeentehuis Zaanstad
Stadhuisplein 100
1506 MZ Zaandam

Categorieën


Locatie: Publiekshal in het Stadhuis, Stadhuisplein 100 te Zaandam
In 1964 ontdekten Zaanse amateurarcheologen een vindplaats uit de Romeinse Tijd, op de plaats waar het Provily Sportpark in Krommenie werd aangelegd. Deze bestond uit resten van een palissade met daarbinnen enkele gebouwen. De vindplaats kreeg de naam ‘het Hain’.
Dat deze vindplaats uit de Romeinse Tijd dateerde en veel noordelijker lag dan andere Romeinse vindplaatsen uit die tijd, maakte hem bijzonder. Meer dan vijftig jaar heeft het Hain dan ook de gemoederen in de archeologische wereld bezig gehouden.
Tot 2018: archeologenbureau Argo uit Zaandam heeft een nieuwe opgraving op deze plek uitgevoerd, in opdracht van Gemeente Zaanstad. Er moest duidelijkheid komen over wat er nu precies in Krommenie was gevonden. Een offerplaats? Een vuurtoren? Een militaire wachtpost?
De resultaten van de laatste opgraving zijn in deze tentoonstelling te zien. Ook krijgt u antwoord op de vraag wat het Hain nu precies was.
Programma 18 september
16.00 uur
• Inloop met koffie / thee
16.15 uur
• Welkom door gemeentearchivaris Frans Hoving
• Introductie door gemeentelijk archeoloog Piet Kleij
• Onthulling tentoonstelling in de publiekshal door wethouder Rita Noordzij
• Bekijken tentoonstelling en borrel
Wilt u de tentoonstelling op een ander moment bekijken? Dit is mogelijk tijdens de openingstijden van het Stadhuis tot en met vrijdag 22 november.