Opening tentoonstelling Jaap Stel­laart in de Wormerveerse Ver­man­ing

Datum/Tijd
za 01-08-2020
14:30 uur

Locatie
Wormerveerse Vermaning
Zaanweg 57
1521 DM Wormerveer

Categorieën


Stelalaart2In de maand augus­tus is er een ten­toon­stelling van werken van Jaap Stel­laart – de ten­toon­stelling is geopend op zater­dag en zondag van 14:00 tot 17:00 uur
De open­ing is op zater­dag 1 augus­tus om 14:30 m.m.v. de bek­ende streekhis­tori­cus Cees Kingma
De ten­toon­stelling is geopend op zater­dag en zondag in de maand augus­tus van 14:00 tot 17:00.
De toe­gang is gratis
Voor de open­ing kunt u reserveren via onze web­site https://​www​.wormerveer​se​ver​man​ing​.nl/
Daar kunt u daar tevens zien dat er op enkele momenten tij­dens de ten­toon­stelling con­certen zijn. En of er eventueel entree gevraagd wordt voor deze con­certen.
Nb. In ver­band met de corona regels kun­nen we maar een beperkt aan­tal bezoek­ers tegelijk toe laten.
U kunt vooraf reserveren, via onze website.