Openbare bijeenkomst Dorpsraad Krommenie (in oprichting)

Datum/Tijd
wo 20-09-2023
19:30 uur

Locatie
Buurtcentrum De Pelikaan
Kervelstraat 185-A
1562 AJ Krommenie

Categorieën


 De Dorpsraad Krommenie (in oprichting) houdt woensdag 20 september een openbare bijeenkomst waarbij inwoners van harte welkom zijn.
“Graag willen wij ons dorp, Groen en Leefbaar houden”, laat de dorpsraad weten. “,In het
voorjaar hebben we contact gezocht met de wethouder die ook een Groene omgeving
nastreeft en inmiddels hebben we een rondje Krommenie gedaan om te zien waar
verbeteringen gewenst zijn. Het Krommeniese verkeerscirculatie plan is nog steeds een
onderwerp van gesprek. Zeker omdat wij een gezellig dorpskern nastreven met zo min
mogelijk auto verkeer. En nu de A8/A9 nog wel even op zich laat wachten, vraagt het
sluipverkeer door Krommenie weer de volle aandacht. En vragen als moet er op de Westdijk
nou wel of niet een uitzichtsplatform komen, zijn ook nog niet beantwoord. De
bijeenkomsten van de Dorpsraad zijn de plek waar de discussie gevoerd kan worden over de
vraag, hoe behouden wij een Groen en leefbaar Krommenie. Heeft u andere onderwerpen
waar u aandacht voor wil vragen, kom langs en stel uw vraag.”
De bijeenkomst wordt vanaf 19.30 uur gehouden in Buurtcentrum de Pelikaan, Kervelstraat
185A.