Online wijkbijeenkomst over de toekomst van de Zuiddijk

Datum/Tijd
ma 22-03-2021
19:00 - 21:00 uur

Locatie
ONLINE
www
www

Categorieën


Maandag 22 maart 2021 vierde online wijkbijeenkomst

Vorig jaar zijn er wijk­bi­jeenkom­sten over de Toekomst van de Zuid­dijk ges­tart. Door corona wer­den dit online bijeenkom­sten via ZOOM. Doel was en is, wijkgerichte aan­pak om samen, bewon­ers, onderne­mers en gemeente Zaanstad, in gesprek te gaan en tot oplossin­gen van knelpun­ten te komen. Met een gemid­delde van 40 deel­ne­mers per sessie was dit een suc­ces. Benieuwd hoe het gaat? Of deed je de vorige keren niet mee? Sluit aan, maandag 22 maart is de vierde online wijk­bi­jeenkomst, zie de wijk­web­site: voort­gang acties Zuiddijk