Naar Het Jonge Schaap met de kinderen | ‘van boom tot plank’

Datum/Tijd
wo 28-12-2022 - do 29-12-2022
14:00 - 15:15 uur

Locatie
Houtzaagmolen Het Jonge Schaap
Kalverringdijk 31 A
1509 BT Zaandam

Categorieën


In de ker­st­vakantie naar houtza­ag­molen Het Jonge Schaap met de kinderen op 28 en 29 decem­ber 2022 Tijd: 14.0015.15 uur

In de ker­st­vakantie heeft molen Het Jonge Schaap een super leuk pro­gramma voor kinderen: ‘van boom tot plank’.
Na een film over de bouw van molen Het Jonge Schaap (ongeveer 8 minuten) volgt een bezoek aan de zaagvloer. Bij storm kan dit zeer indruk­wekkend zijn, als er geen wind is kan er op meer plekken gekeken wor­den. De mole­naars vertellen er alles over.
De kinderen mogen ver­vol­gens de werk­ing van de houtza­ag­molen met hun voeten nadoen en daarmee een ont­bi­jtkoek in plakken sni­j­den!
In de molenkelder is ook nog van alles te ont­dekken. Aan de hand van een speur­tocht gaan de kinderen op onder­zoek uit naar de diverse soorten hout, jaar­rin­gen en gereed­schap.
Het ter­rein rond de molen is een bij­zon­dere plek waar veel te zien is: van skaithoissie tot kip­pen­hok…
PS: ook leuk voor vol­wassen

Jonge Schaap2Locatie: molen Het Jonge Schaap, Kalver­ringdijk 31a, Zaanse Schans
Toe­gang: voor jeugd vanaf 5 – 6 jaar
Kosten: € 7,50 per kind (incl. 1 begelei­der, extra begelei­ders betalen € 5,00)
Aan­melden via info@zaanschemolen.nl