Meedenken over het Zaanstad Noord van 2040

Datum/Tijd
di 15-01-2019
19:30 - 21:30 uur

Locatie
Evean Acht Staten
Warmoesstraat 48
1521 CK Wormerver

Categorieën


Bewoners, ondernemers en organisaties in het noorden van Zaanstad kunnen de komende weken meedenken over de toekomst van hun wijk. (Foto: Gemeente Zaanstad)

Bewoners, ondernemers en organisaties in het noorden van Zaanstad kunnen de komende weken meedenken over de toekomst van hun wijk. Iedereen is welkom bij één van de in totaal vier bijeenkomsten in Wormerveer, Krommenie en Westknollendam. Het gaat om een groot gebied: het noorden van Zaanstad vanaf de Zaanse Schans tot aan het noordelijkste puntje van Westknollendam. Bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden kunnen delen waar zij mooie kansen voor de toekomst zien in hun buurt of juist bedreigingen. De ideeën worden gebruikt om de ‘analyse’ van het MAAK.Zaanstad-gebied Noord verder aan te vullen.

De gemeente organiseert vier inloopbijeenkomsten waar bewoners op een moment waarop het hen schikt kunnen binnenlopen. Alle bijeenkomsten duren van 19.30 tot 21.30 uur. Ze zijn:
•   Dinsdag 15 januari in Evean Acht Staten, Warmoesstraat 48 in Wormerveer;
•   Donderdag 17 januari in Buurtcentrum De Lorzie, Marktplein 3 in Wormerveer; 
•   Maandag 21 januari in De Palmboom, Snuiverstraat 63A in Krommenie;
•   Woensdag 23 januari in Dorpshuis De Noorddam, Piet Kuiperlaan 2 in Westknollendam. 
“Iedereen die wil meedenken over de toekomst van dit bijzondere stukje Zaanstad moet zijn stem laten horen”, zegt wethouder MAAK.Zaanstad Gerard Ram. “Onke plekken zijn er in Zaanstad-Noord genoeg. Plekken waar iets mist. Mijn ambitie is om deze plekken mooier te maken. Er liggen, juist hier, geweldige kansen om dit gebied verder te ontwikkelen en bruisender te maken. Kansen voor woningbouw, toerisme en economische bloei, maar ook voor verbetering van de infrastructuur. Daar willen we graag samen met onze inwoners en ondernemers aan werken. Mijn oproep is dan ook: denk vooral met ons mee. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat Zaanstad, ook in de toekomst, een stad is waar mensen zich thuisvoelen.”
Met het programma MAAK.Zaanstad werkt de gemeente op meerdere plekken aan de toekomst van Zaanstad. Daarbij is de gemeente voortdurend in gesprek met inwoners, ondernemers en organisaties over de kansen en bedreigingen voor de toekomst. Het MAAK.gebied Zaanstad-Noord zit op dit moment in de zogenoemde analysefase. Daarin wordt de huidige situatie van het gebied in kaart gebracht, zodat duidelijk is waar de mogelijkheden voor ontwikkelingen liggen. De afgelopen periode zijn er in het gebied al veel gesprekken met bewoners, ondernemers en belangenverenigingen geweest. Ook is er onderzoek gedaan. De opbrengst hiervan staat in de conceptanalyse Zaanstad-Noord. Die is te vinden op de website maaknoord.zaanstad.nl/gebied-maaknoord/analyse-maakzaanstad-noord. De inbreng die tijdens de bijeenkomsten wordt geleverd wordt gebruikt om deze analyse verder te verrijken.
Als de analyse klaar is, kan daarna worden gewerkt aan perspectief. In de analyse staan de ambities en uitgangspunten voor het gebied in de toekomst. Ook hier mogen bewoners, ondernemers en andere betrokken partijen weer over meedenken.