Mam­moeten in ‚t Museum!

Datum/Tijd
zo 18-10-2020
10:30 - 16:00 uur

Locatie
Natuurmuseum E. Heimans
Thijssestraat 1
1504 LB Zaandam

Categorieën


We organ­is­eren op zondag 18 okto­ber een Mammoet-​Museum-​Middag. We doen dit gro­ten­deels buiten. Op tafels op het plein van het natu­ur­mu­seum wor­den bot­ten opgesteld. Hier kun je veilig langs lopen en vra­gen stellen over alles wat ten­toongesteld wordt.
De fos­siele bot­ten komen uit de Noordzee en zijn opgevist door vis­sers. Er wor­den bot­ten van mam­moet, bizon, wol­harige neushoorn, paard en hert ten­toongesteld. Veel bot­ten zijn al 45000 jaar oud!

Bezoek­ers kun­nen natu­urlijk ook wat aan­schaf­fen voor de eigen col­lec­tie. Bot­ten van een ijsti­jd­dier zijn vanaf € 3,50 te koop. Je kunt de fos­siele bot­ten zelf schoon­maken en pre­par­eren. Deskundi­gen van geolo­gen­v­erenig­ing Amath­ysta zijn aan­wezig om je daar­bij te helpen. Je kunt ook een setje kopen om thuis mee aan de slag te gaan.
Na afloop wordt het bot gede­ter­m­i­neerd en ingek­leurd op een afbeeld­ing van het skelet, zodat je kan zien waar het bot heeft gezeten. Ook ont­vang je een cer­ti­fi­caat van echtheid.

De activiteit begint om 10.30 uur tot 16.00 uur. We werken met tijd­sloten en een reserver­ingssys­teem.
Reserveren via: evenementen@znmc.nl
Bezoek­ers vra­gen wij zich strikt aan de corona-​richtlijnen te houden. Bin­nen zijn mond­kap­jes voor vol­wassen bezoek­ers. We laten max­i­maal twintig bezoek­ers tegelijk bin­nen.
Waar: Natu­ur­mu­seum, Thi­jsses­traat 1, Zaan­dam
Wan­neer: zondag 18 okto­ber van 10.30 tot 16.00 uur
Kosten: De entree voor deze activiteit en het museum bedraagt € 4,00 voor kinderen vanaf 3 jaar (vol­wassen begelei­ders én Vrien­den van het ZNMC zijn gratis).
Betaal bij voorkeur met pin.