Lezing ‘De kruisdood van Jezus: struikelblok of springplank?’

Datum/Tijd
do 07-04-2022
20:00 uur

Locatie
Kooger Vermaning
Lagedijk 34
1541 KC Koog aan de Zaan

Categorieën


Door: Fulco van Hulst

Kooger Vermaning

Donderdag 7 april

Aanvang 20.00 uur

Dit is aansluitend aan de Vesper die van 19.15 – 19.45 uur wordt gehouden in de stille tijd.

Fulco van Hulst promoveerde op een onderzoek naar de interpretatie van Jezus’ dood aan het kruis vanuit het perspectief van de vredeskerken. In zijn lezing zal hij ons meenemen langs de opmerkelijkste interpretaties van de kruisdood in de Westerse kerkgeschiedenis.

Hij zal betogen dat de bewering dat de kruisdood van Jezus een door God georkestreerd plan was om de mens te verlossen van de schuld van de zonde, is aan te merken als een vorm van ‘fake news’. Maar is Jezus’ dood dan voor niets geweest? Of is er een andere uitleg denkbaar?

Fulco van Hulst (1973) is docent praktische theologie en ethiek in pastoraat aan het Doopsgezind Seminarium. Hij promoveerde op 11 september 2019 aan de Faculteit Religie en Theologie van de Vrije Universiteit. Zijn proefschrift is getiteld: Vrede hebben met het kruis van Christus – Onderzoek naar een soteriologie vanuit dopers perspectief. (Soteriologie is de leer over de redding van de mens.)

Voor meer informatie: 
IJke.aalders@hotmail.com – secretaris van de kerkenraad

Toegang vrij: na afloop kunt u een bijdrage in de collectebus doen.