Lego-​tentoonstelling in Pen­nemes

Datum/Tijd
wo 25-05-2022 - wo 31-08-2022
Hele dag uur

Locatie
Pennemes
Bloemgracht 95
1502 WB Zaandam

Categorieën


Zorg­cen­trum Pen­nemes is van woens­dag 25 mei tot eind augus­tus voor even een soort museum. Dan strijkt er namelijk een heuse Lego-​tentoonstelling neer in de gang van Pen­nemes in Zaan­dam. De ten­toon­stelling telt maar liefst 80 items van tech­nisch Lego. Van Bugatti’s tot vorkheftrucks en van Porsches tot tractors.

De ten­toon­stelling bevat Lego-​items van verza­me­laar Jan Finken­flügel (64) uit Gen­drin­gen.
Hij speelde als kind graag met Lego en heront­dekte het speel­goed 15 jaar gele­den: “Vooral de Lego Technic-​modellen spreken me aan. Zeg maar: alles wat beweegt. De com­plex­iteit daar­van vind ik leuk. Als er één tand­wieltje ont­breekt, doet het hele ding het niet meer.”
Zijn col­lec­tie is in de loop van de tijd enorm uit­ge­breid en hij vindt het leuk om ook anderen ervan mee te laten geni­eten.
In decem­ber 2021 exposeerde hij ermee in een leegstaand winkel­pand in de bin­nen­stad van Doet­inchem. Nu ver­huist een deel van zijn Lego voor even naar Zaan­dam.

Kinderen en kleinkinderen kun­nen een bezoekje aan opa en oma in Pen­nemes dus nu com­bineren met een bezoek aan het ‘museum’. Het bevindt zich in de gang op de begane grond rechts. Het is hele­maal gratis, en wie dat wil, kan daarna ‘s mid­dags in de brasserie in de foyer nog even gezel­lig iets drinken.
Maar ook mensen van buite­naf zijn van harte welkom om de exposi­tie te komen bek­ijken.
Directeur Leo Groe­nen­daal: “Deze exposi­tie is leuk voor jong èn oud. Ik denk dat iedereen vrolijk wordt van een wan­del­ing langs de mooi ingerichte vitrines.”

In zorg­cen­trum Men­nis­ten­erf is van 25 mei tot medio eind augus­tus ook een mini-​versie van de Lego-​tentoonstelling te bewon­deren. Er zullen een paar exem­plaren ten­toongesteld wor­den in de draaideur van de hoofdin­gang en in de vit­rinekast naast de recep­tie.

De Lego-​collectie van Jan is overi­gens nog veel groter.
Jan: “Lego is in 1977 begonnen met Lego Tech­nic en er zijn tot nu toe rond de 500 mod­ellen uit­ge­bracht. Ik heb ze bijna alle­maal. Ik mis er nog maar een paar. Ik kijk regel­matig op Mark­t­plaats en eBay of ik de ont­brek­ende items nog op de kop kan tikken. Want het liefst wil ik natu­urlijk alles com­pleet hebben”.