Ledenvergadering Historisch Zaandam met de film ’50 Jaar Zaanstad’

Datum/Tijd
zo 02-06-2024
14:00 - 16:00 uur

Locatie
Buurtcentrum De Bovenkruier
Drielse Wetering 49
1509 KP Zaandam

Categorieën


Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering van de vereniging Historisch Zaandam welke gehouden wordt op zondag 2 juni 2024 in Buurtcentrum De Bovenkruier, Drielse Wetering 49, 1509 KP Zaandam. Aanvang 14.00 uur, inloop vanaf 13.30 uur.

AGENDA

 1. Opening en vatstelling agenda.
 2. Mededelingen en evt. ingekomen stukken.
 3. Vaststelling van het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 11 april 2023.
 4. Presentatie Jaarverslag 2023. 
  1 Secretarieel Jaarverslag inclusief werkgroepen. 
  4.2  Financieel Jaarverslag 2023.
  4.3  Verslag Commissie Rekening en verantwoording.
  4.4  Benoeming leden Commissie Rekening en verantwoording 2024.
  4.3  Vaststelling begroting 2024.
 5. Aftredend en herkiesbaar zijn Ursulien van Berge en Harry van Nek.
  In de vacature penningmeester is nog niet voorzien.
 6. Beleidsplan 2025-2030. 
 7. PAUZE
 8. Na het huishoudelijk gedeelte vertonen we de film ’50 Jaar Zaanstad’.
 9. Sluiting

De bij deze agenda behorende bijlagen zijn gepubliceerd op de website van Historisch Zaandam. Desgewenst sturen wij u een complete set van de agendastukken per e-mail toe. Een aanvraag hiervoor kunt u sturen aan secretariaat@historisch-zaandam.nl