Kom vis­jes vlechten in het Natuurmuseum

Datum/Tijd
zo 30-10-2022
13:00 uur

Locatie
Natuurmuseum E. Heimans
Thijssestraat 1
1504 LB Zaandam

Categorieën


Je kunt ontzettend veel maken van natu­urlijke pro­ducten. Van hen­nep bouw je tegen­wo­ordig een com­pleet huis en van wol wor­den al eeuwen­lang lekkere warme tru­ien gebreid. De takken van een wilgen­boom wor­den sinds jaar en dag gebruikt om voor­w­er­pen van te maken. Op onze natu­ur­speelplaats staan bijvoor­beeld sfeer­volle speel­hut­jes die van wilgen­teen zijn gemaakt.
Omdat wilgen­te­nen buigzaam zijn kun je er heel makke­lijk aller­hande gebruiksvoor­w­er­pen mee vlechten. Zoals deur­mat­ten, man­den, pal­ing­fuiken of een­denko­r­ven.
Aanstaande zondag laten wij nog meer voor­beelden zien in het Natu­ur­mu­seum en is er een echte man­den­vlechter aan­wezig die demon­streert hoe je kunt werken met wilgen­te­nen.

Kinderen mogen tegen een kleine ver­goed­ing een visje invlechten en mee naar huis nemen. Leuk als onderzettertje of gewoon als ver­sier­ing in je kamer.
Grijp deze unieke kans en kom ook vis­jes – of een ander dier — vlechten!

wilgentenenSchildpad Wilgentenen visjes

De kosten
Kinderen vanaf 3 jaar betalen 4 euro toe­gang tot het museum, de eerste twee vol­wassen begelei­ders zijn gratis (net als Vrien­den van het ZNMC).
Voor de wilgen­te­nen wordt een kleine ver­goed­ing gevraagd.
Wan­neer: Zondag 30 okto­ber 2022, vanaf 13.00 uur
Waar: Natu­ur­mu­seum E. Heimans, Thi­jsses­traat 1, Zaandam