Inspraakavond Nieuwe economische visie Zaanstad

Datum/Tijd
di 28-06-2022
18:00 - 20:30 uur

Locatie
Wormer
-
-

Categorieën


De gemeente heeft samen met experts uit de stad een nieuwe economische visie ontwikkeld voor de periode tot 2035, ‘om ook op termijn een welvarende stad te blijven’. Vanaf begin juni ligt het concept samen met het uitvoeringsprogramma zes weken ter inzage voor inwoners en ondernemers.

Zij kunnen er dan hunm mening over laten horen en daarnaast houdt de gemeente de komende weken bijeenkomsten voor ondernemers en andere belanghebbenden om de conceptvisie te bespreken en gezamenlijk aan te scherpen. ‘De reacties uit de stad worden gewogen en waar mogelijk meegenomen in de definitieve economische visie en het bijbehorende uitvoeringsprogramma,’ aldus het college in de aankondiging. Ook de raadsleden worden ook uitgenodigd voor de bijeenkomsten.

Floris, Vlasblomweg 24, Wormer.