Inspraak klankbordgroep Vijfhoek reconstructie Thorbeckeweg

Datum/Tijd
di 10-12-2019
19:00 - 20:30 uur

Locatie
Zaandam
-
-

Categorie├źn


De planstudie en de voorkeursoplossing voor het verbeteren van de verkeersdruk op de Thorbeckeweg heeft zes weken ter inzage gelegen voor bewoners en andere
belanghebbenden. In totaal zijn er 24 reacties binnengekomen. Die zijn opgenomen in een reactienota. De ingediende reacties geven geen aanleiding de voorkeursoplossing aan te passen.

Het aanpakken van de verkeersdruk bij de Vijfhoek, Ambacht en Thorbeckeweg is onderdeel van het multimodale mobiliteitspakket van Corridorstudie Amsterdam-Hoorn (CAH). De meeste reacties op de planstudie en het voorkeursoplossing zijn positief. Sommige indieners gaven aan zich zorgen te maken over de luchtkwaliteit en de geluidsoverlast. In de vervolgonderzoeken wordt het effect hiervan verder onderzocht. In deze fase wordt het plan verder uitgewerkt en krijgt ook de ruimtelijke inpassing meer aandacht. Er wordt onderzoek gedaan naar onder andere flora en fauna, de snelheid op de Thorbeckeweg en de mogelijkheid het tankstation te verplaatsen. De verplaatsing is nodig omdat het met de komst van de nieuwe kruising niet meer goed bereikbaar is. De realisatie van het project is gepland in 2021-2022.

Meepraten
Op verschillende momenten kunnen belanghebbenden meepraten over het project. Dit kan in klankbordgroepen voor drie onderwerpen. Op 29 november is  klankbordgroep groen de plek waar wordt gesproken over de gevolgen voor bomen, planten, flora & fauna en waterstructuur. Op 3 december is de klankbordgroep Vlinder & Ambacht aan de beurt waarbij de nieuwe aansluiting van de Thorbeckeweg (N516) op de Vlinder, de veranderingen bij de aansluiting met industrieterrein de Ambacht  en de afsluiting van de Westkolkdijk centraal staat. Ten slotte is op 10 december de klankbordgroep Vijfhoek aan de beurt met de wijzigingen in en rond het
kruispunt Wibautstraat/Thorbeckeweg.
Locatie en aanmelden
Alle overleggen vinden van 19.00 uur tot 20.30 uur plaats op het projectbureau aan de Pieter Lieftinckweg 2 in Zaandam (tegenover Shell). Wie aanwezig wil zijn dient zich aan te melden door een e-mail te sturen naar thorbeckeweg@zaanstad.nl