Inloopavond voor bewoners over herinrichting Zaanweg-Oost

Datum/Tijd
di 18-04-2023
19:00 - 20:30 uur

Locatie
Lokaal De Kroon
Marktstraat 11
1521 DW Wormerveer

Categorieën


Meer groen en 30 km/uur.

Meer groen en 30 km/uur. (Beeld: aangeleverd)
WORMERVEER – Het college van burgemeester en wethouders is
akkoord met het voorlopige ontwerp voor de herinrichting van
Zaanweg-Oost in Wormerveer. Het stuk tussen de Zaanbrug en de
Stationsstraat krijgt een verkeersveilige en duurzame inrichting, met
meer ruimte voor groen. Daarnaast wordt fietsen en wandelen in het
gebied aantrekkelijker gemaakt.
Plan voorziet in 30 kilometerweg, bloemenpracht en
veel groen
Naar verwachting start de herinrichting in het najaar van 2023, wanneer de bouw van de
nieuwe Zaanbrug in de laatste fase zit en wordt getest.
Wethouder Slegers: “Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de Zaanbrug. De testfase
van de Zaanbrug is een goed moment om Zaanweg-Oost opnieuw in te richten. Hierdoor
kunnen we de schade aan het wegdek door de werkzaamheden van de Zaanbrug direct
herstellen. Ook beperken we de overlast van de werkzaamheden tot een minimum.”
De plannen voor herinrichting gelden voor dit deel van de Zaanweg.
Ontwerp
De buurt is nauw betrokken geweest bij het maken van het nieuwe ontwerp. Tijdens
bijeenkomsten hebben bewoners en ondernemers aangegeven dat zij het belangrijk vinden
dat er meer groen komt en meer ruimte voor fietsers en voetgangers. Dat is terug te zien in
het ontwerp. De snelheid wordt teruggebracht naar 30 kilometer per uur. De fietsstroken
sluiten veilig aan op kruisingen met de Stationsstraat en de Edisonstraat/Zaanbrug.
Vergroening wandelpromenade langs de Zaan
De huidige wandelpromenade bij het winkelgebied langs de Zaanweg-West (Zaanbocht)
wordt doorgetrokken tot aan de nieuwe Zaanbrug. Ook de groenstructuur krijgt een
krachtige impuls: er komt in totaal ongeveer 2.400m2 meer groen aan de Zaanzijde en de
winkel/woonzijde. Daarnaast wordt de bestaande weg verlegd en ontstaat er een mooie
wandelboulevard. Door vaste planten, bollen en heesters ontstaat een prachtige
wandelroute langs de Zaan. De bloemenpracht zorgt voor meer biodiversiteit. Dit nu nog
overwegend stenige deel van Wormerveer is straks een stuk groener wat er ook voor zorgt
dat het regenwater beter afgevoerd kan worden.
Wethouder Wessel Breunesse: “Door meer groen wordt dit gebied langs de Zaan nog
mooier. Ook zorgt het planten van 27 nieuwe bomen voor voldoende schaduw tijdens
warme dagen. Daarnaast komen er vaste plantenborders, die zorgen voor een aantrekkelijk
geheel en kleur door de seizoenen heen.”
Inloopavond
Op dinsdag 18 april is er een inloopavond voor bewoners en andere belanghebbenden. Zij
kunnen tussen 19.00 uur en 20.30 uur binnenlopen bij Lokaal de Kroon, Marktstraat 11 in
Wormerveer om de plannen te bekijken en vragen stellen.
Meer informatie over de herinrichting Zaanweg-Oost is te vinden op Zaanweg Oost –
Buitengewoon Zaanstad