Han­nie Schaft-​Herdenking

Datum/Tijd
di 08-03-2022
11:00 uur

Locatie
Zaandam
-
-

Categorieën


De werk­groep Han­nie Schaft-​Herdenking 8 maart zal op Inter­na­tionale Vrouwendag 2022 om 11 uur bloe­men leggen bij het mon­u­ment in de West­z­i­jde bij nr. 39.

Van­wege de corona maa­trege­len zijn er geen uitn­odigin­gen ver­stu­urd. Maar gezien de nieuwe omstandighe­den is iedereen welkom om met ons een hulde te bren­gen aan Han­nie Schaft en aan alle Vrouwen in Verzet tij­dens de Tweede Werel­door­log.

Het thema voor dit jaar is „Vri­jheid in Ver­bon­den­heid”.
Wij vero­orde­len de oor­logsagressie van pres­i­dent Poetin in Oekraïne en willen op deze Inter­na­tionale Vrouwendag onze steun betu­igen aan de vrouwen van Oekraïne.

De scholieren van de Han­nie Schaftschool zullen eve­neens om 11 uur aan­wezig zijn en zoals gebruike­lijk bloe­men leggen bij het door de school gead­opteerde mon­u­ment.

Daarna zullen we op dins­dag 22 maart met de scholieren naar de Eere­be­graaf­plaats in Overveen (gem. Bloe­men­daal) gaan.