Gratis Cur­sus ‘Uit je hoofd – In je lijf’

Datum/Tijd
wo 08-04-2020
13:00 - 15:00 uur

Locatie
ONLINE
www
www

Categorieën


indigologo
Indigo Noord-​Holland organ­iseert in Zaan­dam een cur­sus ‘Uit je hoofd – In je lijf’.
Ben je op zoek naar meer zelfvertrouwen, meer con­t­role over je leven, meer inner­lijke sta­biliteit en bewustz­ijn? Dan is deze gratis train­ing iets voor jou.
In deze train­ing gaan we in op je bewustz­ijn, je onder­be­wustz­ijn, draagkracht ver­sus draa­glast, zelfliefde en –compassie.
De cur­sus start op woens­dag 8 april 2020.
De cur­sus heeft 5 sessies van elk 2 uur en via de com­puter.
De sessies vin­den plaats op 8 en 22 april, 13 en 27 mei en 11 juni (dat is op een don­derdag) van 13.00 uur tot 15.00 uur.Er wordt met skype een groepsverbind­ing gemaakt waar­door meerdere deel­ne­mers elkaar kun­nen zien en er een inter­ac­tieve cur­sus wordt gegeven
Deze cur­sus zal tot in ieder geval 1 juni online wor­den gegeven. Afhanke­lijk van de maa­trege­len ivm corona zal de cur­sus van 11 juni op locatie wor­den gegeven.
Er zijn geen kosten aan deel­name verbonden.
Belang­stel­len­den kun­nen zich opgeven via secretariaatindigo@indigonoordholland.nl of via 088 357 11 00.
Indigo, West­z­i­jde 120, Zaandam.