Gratis Cur­sus ‘Uit je hoofd – In je lijf’

Datum/Tijd
wo 29-07-2020
13:00 - 14:00 uur

Locatie
Indigo
Westzijde 120
1506 EJ Zaandam

Categorieën


indigologo

Indigo Noord-​Holland organ­iseert in Zaan­dam een cur­sus ‘Uit je hoofd – In je lijf’.
Ben je op zoek naar meer zelfvertrouwen, meer con­t­role over je leven, meer inner­lijke sta­biliteit en bewustz­ijn? Dan is deze gratis train­ing iets voor jou.
In deze train­ing gaan we in op je bewustz­ijn, je onder­be­wustz­ijn, draagkracht ver­sus draa­glast, zelfliefde en –compassie.

De cur­sus start op woens­dag 29 juli 2020.
De cur­sus heeft 5 bijeenkom­sten van elk een uur. De bijeenkom­sten vin­den plaats op 29 juli, 12 en 26 augus­tus, 9 en 23 sep­tem­ber van 13.00 uur tot 14.00 uur.
Deze cur­sus zal online wor­den gegeven.

Er zijn geen kosten aan deel­name verbonden.

Belang­stel­len­den kun­nen zich opgeven via secretariaatindigo@indigonoordholland.nl of via 088 357 1100.

Bron: De Zuidkanter