Gluren bij de buren Zaanstad

Datum/Tijd
zo 03-07-2022
13:00 - 18:00 uur

Locatie
Zaanstad
Diverse locaties
Zaanstad

Categorieën


Ga op cul­tu­ur­sa­fari en bezoek 135 optre­dens in vele wijken van Zaanstad.
Van West­zaan tot Krom­me­nie: in heel Zaanstad kan zondag 3 juli genoten wor­den van podi­umkunst in de tuinen en huiskamers van bewon­ers.
Op zondag 3 juli gooien Zaankan­ters hun deuren en tuin­hekken wagen­wijd open en zullen er optre­dens van lokale podi­umkun­ste­naars te zien zijn in huiskamers en tuinen ver­spreid over de gemeente. Het pro­gramma van Gluren bij de Buren Zaanstad zit bomvol ver­rassin­gen, vanaf nu uit te pluizen op www​.gluren​bi​jde​bu​ren​.nl

Het is tijd om weer eens op avon­tuur te gaan naar cul­tuur. Jazz-trio’s, musi­cal­ster­ren (in de dop), punkbands, bal­let­dansers, grap­pen­mak­ers, kleinkun­ste­naars en andere podi­um­beesten ver­to­nen hun kun­sten in intieme set­ting.
Op elke deel­ne­mende locatie treedt een act drie keer op tussen 13:00 uur en 18:00 uur. In totaal zijn er 135 optre­dens op 45 locaties.

Hoofd­part­ner van Gluren bij de Buren is dit jaar SPAR, bek­end van de winkels in dor­pen, ste­den, langs de snel­weg, op universiteiten/​hogesc­holen en op vakantieparken. John van der Ent, Alge­meen Directeur van SPAR: “Onze kracht als gemak­swinkel ligt in de lokale aan­pak. Net zoals Gluren bij de Buren dat doet. Daarom dra­gen wij graag bij aan de ont­moet­ing en verbind­ing tussen bewon­ers bin­nen ver­schil­lende wijken en gemeen­ten die meedoen.”

Plan je eigen glu­ur­route
Op de web­site is het volledige en meest actuele pro­gramma te vin­den, met lan­delijk in totaal maar liefst 1500 deel­ne­mende locaties om een weg door te banen! Ook kan er een eigen route uit­gestip­peld wor­den om te printen of om te delen met goede buren en verre vrien­den en samen te gaan gluren.

Gluren bij de buren Zaanstad
Zondag 3 juli 2022 van 13:00 — 18:00 uur
Entree: pay what you can
Reserveren is niet nodig
www​.gluren​bi​jde​bu​ren​.nl