Fotoroute ‘Schot in de Roos’ Stelling van Amsterdam HEMbrug

Datum/Tijd
vr 15-06-2018 - di 05-03-2019
Hele dag uur

Locatie
Hembrug Museum
Hemkade 7
1509 AW Zaandam

Categorieën


Landschap, geborgenheid, en de schoonheid en tragiek van het verval staan centraal in de fotoroute ‘Schot in de Roos’. Deze route brengt de Stelling van Amsterdam, de gebouwen van
de Artillerie Inrichtingen en het Algemeen Verdedigingspark samen in beeld op het terrein van HEMbrug. Het front van de Stelling wordt verenigd met HEMbrug, als hart van de Stelling.
Daarmee is de afstand van 15 kilometer overbrugd.
De locatie van de wapen- en munitiefabriek op HEMbrug staat uit strategisch oogpunt op geen enkele Stellingskaart aangegeven. De fabriek was tot 2003 in bedrijf en kende als onderdeel
van het ministerie van Defensie een streng geheimhoudingsprotocol. De forten van de Stelling hebben echter sinds de Tweede Wereldoorlog hun militaire functie verloren door ontwikkelingen in oorlogstechnieken en de luchtvaart.
Inmiddels zijn zowel de forten van de Stelling als HEMbrug volop in ontwikkeling. De beelden van de tentoonstelling ‘Schot in de Roos’ getuigen van leegte, verstilling en verlatenheid, waar
herbestemming vorm krijgt. Wandeling fotoroute Wandel langs de fotoroute door het volgen van de markeringen op de grond.
Voor achtergrond informatie zie www.stellingvanamsterdam.nl/schotinderoos

HEMbrug in beeld als hart van de Stelling van Amsterdam
Speurtocht
• Volg de markeringen van de fotoroute op de grond. In de markeringen staan
letters verborgen. Deze letters vormen samen een woord.
• Volg de markeringen, verzamel de letters en vind het juiste woord.
• Bedenk, zoek of vraag naar de betekenis van dit woord.
• Stuur de oplossing in via de website www.stellingvanamsterdam.nl/schotinderoos