Fiet­sen voor de Fun

Datum/Tijd
zo 30-04-2023
12:00 - 16:00 uur

Locatie
Stadsboerderij
De Weer 31
1504 AH Zaandam

Categorieën


Op zondag 30 april is er weer een heel bij­zon­der even­e­ment op het ter­rein van Stads­boerderij Dar­win­park en de Natu­ur­speelplaats. Er wordt een parko­ers afgezet op het ter­rein en daar kun je een prachtig rondje rij­den op een grap­pig fiet­sje. Het wordt geor­gan­iseerd door Fun­bik­ing XXL. Zij hebben het twee weken gele­den ook in Assendelft geor­gan­iseerd en dat was een groot suc­ces!
Er is een groot aan­tal grap­pige fiet­sen aan­wezig. Zo is er een aan­tal minibikes (die zo klein zijn dat het een kunst is om er goed op te fiet­sen), een paar tandems, een-​wielers en nog veel meer bij­zon­dere fiet­sjes. Voor alle leefti­j­den is er wel iets leuks te kiezen. De organ­isatie geeft adviezen en er zijn hel­men beschik­baar. Want het moet natu­urlijk wel ‘funny’ bli­jven!
Mee­doen met de Fun Bikes is gratis. Onze horeca is geopend.
Waar: Natu­ur­speelplaats Dar­win­park (bij de Stads­boerderij)
Wan­neer: zondag 30 april, van 12.00 tot 16.00 uur