Fan­tastis­che Fos­sie­len bij het Natuurmuseum

Datum/Tijd
zo 27-03-2022
11:00 - 16:00 uur

Locatie
Natuurmuseum E. Heimans
Thijssestraat 1
1504 LB Zaandam

Categorieën


Ook aanstaande zondag 27 maart vanaf 11.00 uur is er weer van alles te doen in Natu­ur­mu­seum E. Heimans. Je kunt fos­sie­len komen zoeken!
In én rond het museum staan schatk­isten opgesteld. In deze schatk­isten zit­ten fos­sie­len van zee-​egels, koralen, schelpen en planten. En als je goed oplet kun je ook haaien­tanden, ammoni­eten en belem­ni­eten vin­den!
Vri­jwilligers van Geolo­giev­erenig­ing Amath­ysta helpen je graag met het schoon­maken van de fos­sie­len. Ook kun je samen met hen de vond­sten bek­ijken door een microscoop en deter­mineren. Als je zelf thuis een onbek­ende steen, min­er­aal of fos­siel hebt, kun je die meen­e­men. Er zijn genoeg deskundi­gen om er eens goed naar te kijken!

De kosten
Deel­name aan de ‘Zoek-​activiteit’ bedraagt € 3,50. Kinderen vanaf 3 jaar betalen 4 euro toe­gang tot het museum, de eerste twee vol­wassen begelei­ders zijn gratis (net als Vrien­den van het ZNMC).

Waar
Natu­ur­mu­seum E. Heimans, Thi­jsses­traat 1 Zaan­dam. Vanaf 11.00 uur. Rond 16.00 uur gaan we afronden.