Exposi­tie Stella Burggraaf ‘Polder per­spec­tief’

Datum/Tijd
vr 01-07-2022 - do 04-08-2022
09:30 - 16:00 uur

Locatie
Bezoekerscentrum De Poelboerderij
Veerdijk 106
1531 MB Wormer

Categorieën


Tot 4 augus­tus 2022 exposeert Stella Burggraaf land­schap­pen in oliev­erf in het Bezoek­er­scen­trum De Poel­boerderij in Wormer

Het Noord-​Hollands land­schap, met name de veen­wei­dege­bieden, zijn een belan­grijk onder­w­erp in het werk van Stella Burggraaf. Het werk dat zij maakt is geen reg­is­tratie van de werke­lijkheid, maar geeft een impressie van het land­schap, zoals je dat kunt tegenkomen. Uit­gangspunt daar­bij is de hori­zon waaromheen zij haar eigen beeld creëert; ruimtelijk en sim­pel. Zoek­end naar de sfeer van dras­sige land­jes, spiege­lend water en Hol­landse luchten.

Burggraaf1 Burggraaf2

 

Behalve oliev­erf­schilder­i­jen exposeert Stella ook hout­skool tekenin­gen uit de serie ‘Dot­jes en don­sjes’; jonge vogelt­jes net uit het nest.
Meer infor­matie over het werk van Stella Burggraaf vindt u www​.stellaburggraaf​.nl.

Naast deze exposi­tie kun je in de Poel­boerderij ook terecht voor een kopje koffie, een ijsje, een vaar­tocht of excur­sie. Check hier­voor de web­site https://​www​.bezoek​er​scen​trumpoel​boerderij​.nl

Open­ingsti­j­den: Elke dag van 9.30 tot 16.00 uur.

Bezoek­er­scen­trum De Poel­boerderij, Veerdijk 106, Wormer.
Gratis toegang.