Exposi­tie Kun­st­poel in De Poelboerderij

Datum/Tijd
do 22-06-2023 - do 03-08-2023
09:30 - 16:00 uur

Locatie
Bezoekerscentrum De Poelboerderij
Veerdijk 106
1531 MB Wormer

Categorieën


Kun­st­poel exposeert van 22 juni tot en met 3 augus­tus in Bezoek­er­scen­trum De Poel­boerderij in Wormer

Kun­st­poel is een groep ama­teurkun­ste­naars die al sinds 2012 bij elkaar komt om te teke­nen en te schilderen. Dat doen ze een keer in de veer­tien dagen op don­derdagocht­end in of bij De Poel­boerderij.
Ter gele­gen­heid van het tien­jarig bestaan heeft de Kun­st­poel een exposi­tie van het eigen werk in het bezoekerscentrum.

De exposan­ten zijn Char­lotte Kramer-​van den Bosch, Els van der Kleij-​Schavemaker en Ankie ten Hoonte-​Claus.

Belang­stel­len­den voor de Kun­st­poel kun­nen zich melden bij Ankie ten Hoonte, tele­foon 06 211 656 38.

Waar: De Poel­boerderij is te vin­den aan de Veerdijk 106 in Wormer. Geopend dagelijks van 9.3016.00 uur.

Werk van Ankie ten Hoonte-​Claus