Discussiebijeenkomst over de stadsparken van de toekomst

Datum/Tijd
wo 24-05-2023
20:00 uur

Locatie
Noorderkerk
Heijermansstraat 127
1502 DJ Zaandam

Categorieën


Hoe zorgen we ervoor dat het stadspark zijn waarde en functie op het gebied van natuur, biodiversiteit, klimaat (hittestress en wateroverlast), inclusiviteit en gezondheid in de toekomst kan behouden of versterken? Daarover gaat het woensdagavond 24 mei in de foyer van de Zaanse Noorderkerk.

We hebben hiertoe een drietal sprekers uitgenodigd, waarbij we verleden, heden en toekomst willen verbinden en gaan vervolgens met de zaal in gesprek.

We zoomen eerst in op het stadspark Burgemeester In ’t Veldpark. Ontwerpbureau Vista was verantwoordelijk voor het huidige ontwerp, na de laatste grote parkrenovatie. Rik de Visser presenteert het ontwerp in relatie tot de waarden en functies.

Vervolgens spreekt Hans Kortstee (afdelingshoofd Strategie & Beleid Openbare Ruimte gemeente Zaanstad) over de actuele vraagstukken op het gebied van beheer en onderhoud van parken en openbare ruimte in relatie tot de fysieke en sociale opgaven.

Vervolgens zoomt studio Le Far West uit met een lezing over de kansen en ideeën voor het park van de toekomst (onder voorbehoud). Hoe vertaal je alle ambities en opgaven in samenhang met elkaar naar het park van de toekomst? Wat is denkbaar/mogelijk? Idealiter aan de hand van cases uit hun werk.

Na de presentaties gaan we in gesprek met de sprekers en de zaal. Is het Veldpark er over vijftig jaar nog steeds? Hoe ziet het park van de toekomst eruit en hoe functioneert het dan? Wie zijn de gebruikers? Wat is de rolverdeling tussen gebruikersgroepen/bewoners en gemeente?

Tijdstip en locatie
Woensdag 24 mei, aanvang 19:30 uur met koffie en thee, start om 20:00 uur, in de foyer van de Noorderkerk, Heijermansstraat 127 te Zaandam. Gratis na aanmelding op de website