De Sel­l­ies in Zorg­cen­trum Mennistenerf

Datum/Tijd
zo 19-09-2021
14:30 uur

Locatie
Zorgcentrum Mennistenerf
H. Gerhardstraat 77
1502 CC Zaandam

Categorieën


Op zondag­mid­dag 19 sep­tem­ber a.s. tre­den de Sel­l­ies op in Zorg­cen­trum Men­nis­ten­erf, met gezel­lige muziek. Het belooft weer een gezel­lige mid­dag te wor­den!
Het optre­den vindt plaats in de Arend Dik Zaal van ons zorg­cen­trum.
De zaal is open om 14.00 uur en het begint om 14.30 uur. De kosten zijn € 5,- voor per­so­nen van “buiten” het Zorg­cen­trum.
Er is natu­urlijk een beperkt aan­tal plaat­sen beschik­baar, dus wees er snel bij!
U bent van harte welkom!