Collegium Vocale Zaandam | Cantate BWV 106, “Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit”

Datum/Tijd
za 23-03-2019
17:00 uur

Locatie
Westzijderkerk (Bullekerk)
Westzijde 75
1506 ED Zaandam

Categorieën


Solisten: Lauren Armishaw (S), Robert Kuizenga (A), Bernard Loonen (T), Max van Egmond (B).

Collegium Vocale zingt een van Bachs mooiste
Cantate 106, bij de liefhebbers beter bekend als Actus Tragicus, wordt door velen als Bachs mooiste
cantate beschouwd. Een sterfgeval heeft vermoedelijk tot de bijnaam geleid. Het gaat over leven en
sterven, of eigenlijk meer over sterven en leven. Twee viola’s da gamba geven een donkere kleur aan
de orkestrale inleiding. Opvallend is de rol van twee blokfluiten waarbij de hoofdnoten van de één
door de andere worden omspeeld; men spreekt hier van heterofonie, in de westerse muziek
betrekkelijk weinig toegepast, meer gangbaar in b.v. Arabische muziek. Koor, daarna tenor- en
bassolist benadrukken de eindigheid van het leven waarop de mens bedacht moet zijn. Een ‘ernstige’
koorfuga verwoordt nogmaals de sterfelijkheid maar in de sopraan klinkt het meer troostende ‘Ja,
komm, Herr Jesu’.
Zeer bijzonder is het middendeel va de cantate: de alt zingt, aanvankelijk apart, ‘In deine Hände
befehl ich meinen Geist’, later voegt de bas in met de woorden van Christus, ‘Heute wirst du mit mir
im Paradies sein’. De bas blijft deze woorden herhalen; de alt, zich bewust van de Verlossing, zingt
het koraal ‘Mit Fried und Freud, ich fahr dahin’.
Het slotkoor ‘Glorie, Lob, Ehr und Herrlichkeit’ mondt uit in een jubelende fuga: ‘Durch Jesum
Christum Amen’ met dartelende notenreeksen. Aan het eind klinkt het thema in de ‘vergroting’,
d.w.z. in dubbele notenwaarden, een prachtige bekroning van deze op jeugdige leeftijd (22?)
geschreven cantate. Wat leeftijd betreft: hier komt de kans nog eens te luisteren naar de bas Max van
Egmond!
Professionele barokmusici begeleiden koor en solisten in de uitvoering met authentieke
instrumenten. De lagere stemming van deze instrumenten, het spelen op darmsnaren i.p.v. stalen
snaren en de barokke speeltechniek brengen de klank dichter bij het klankbeeld uit Bachs dagen.
Voorafgaand aan de cantate geeft de dirigent een toelichting.
Nadere informatie op https://www.collegiumvocalezaandam.nl of via dirigent Cor Brandenburg,
06-21481858.