Collegium Vocale Zaandam zingt Luther

Datum/Tijd
za 15-10-2022
17:00 uur

Locatie
Oostzijderkerk
Zuiddijk 1
1501 CA Zaandam

Categorieën


Cantate “Aus tiefer Not schrei ich zu dir”, BWV38

Caroline Stam – sopraan
Aleksan Chobanov – alt
Erik Janse – tenor
Hidde Kleikamp – bas

Zaterdag 15 oktober 2022, 17.00 uur

Oostzijderkerk, Zuiddijk 1, Zaandam

         Toegang € 15,00 – t/m 16 jaar gratis

Collegium Vocale zingt Luther

Een van de populairste koralen van Maarten Luther vormt de basis van deze cantate. Het behoorde bij de éénentwintigste zondag na Trinitatis, als het evangelie verhaalt over de hoveling wiens op sterven liggende zoon door Jezus wordt genezen. De tekst van de cantate maakt duidelijk dat genade voor de zondige mens uitsluitend bij God te vinden is.

Voor het openingskoor heeft Bach een al in die tijd ouderwetse vorm (stile antico) gekozen, namelijk die van het laat-renaissancistische koraalmotet, een meerstemmige compositie, waarin de instrumenten geen zelfstandige partijen hebben. Bach versterkt het archaïsche karakter van zijn openingskoor door behalve strijkers en hobo’s ook – naar oude gewoonte – trombones voor te schrijven om met de zangstemmen mee te spelen. Bij ons zal dit worden ingevuld door vier baroktrombones! Bijzonder aan het openingskoor is verder de toonsoort: het oude Frygisch – voor de “deskundigen”: e-klein met F in plaats van Fis. Luther gebruikte deze toonsoort graag voor klaag- en boeteliederen.

Gescheiden door recitatieven zijn ook het derde en het vijfde deel opmerkelijk: eerst een vriendelijk en opgewekt kwartet voor tenor, twee hobo’s en continuo, de enige echte aria in deze cantate. Dan een “terzet” voor alt, tenor en bas met uitsluitend continuo-begeleiding. Een eenvoudig vierstemmig slotkoraal sluit de cantate af.

Professionele barokmusici begeleiden koor en solisten in de uitvoering met authentieke instrumenten. De lagere stemming van deze instrumenten, het spelen op darmsnaren i.p.v. stalen snaren en de barokke speeltechniek brengen de klank dichter bij het klankbeeld uit Bachs dagen.

  • Voorafgaand aan de cantate geeft de dirigent een toelichting.

Nadere informatie op http://www.collegiumvocalezaandam.nl of via dirigent Cor Brandenburg, 06-21481858.