Collegium Vocale viert Pasen

Datum/Tijd
za 15-04-2023
17:00 uur

Locatie
Oostzijderkerk
Zuiddijk 1
1501 CA Zaandam

Categorieën


Collegium Vocale Zaandam

Collegium Vocale Zaandam en Barokensemble
“Arx Ardens” o.l.v. Cor Brandenburg

“Surgens Jesus”, Peter Phillips (ca. 1560-1628) en
Cantate “Erfreut euch, ihr Herzen”, BWV 66

Jan Kullmann – alt
Bernard Loonen – tenor
Jelle Draijer – bas

Zaterdag 15 april 2023, 17.00 uur
Oostzijderkerk, Zuiddijk 1, Zaandam
Toegang € 15,00 (t/m 16 jaar gratis)

Collegium Vocale viert Pasen

Voor Tweede Paasdag 1724 (10 april) bewerkte Bachs tekstdichter de gelukwenscantate die Bach had geschreven voor de 24e verjaardag van de Prins Leopold von Anhalt-Köthen, Der Himmel dacht auf Anhalts Ruhm und Glück (BWV 66a); de muziek van de eerste vier delen werd overgenomen, en ook het slotkoor dat werd herschapen tot het openingskoor van BWV 66, waardoor een slotkoraal kon worden toegevoegd dat niet gepast zou hebben bij het wereldlijk feestgedruis.

Erfreut euch, ihr Herzen is een zogeheten dialoog-cantate; in verschillende delen (hier vooral 4 en 5) praten diverse karakters met elkaar: in sommige cantates zijn dat Christus en die Seele, in BWV 66 zijn dit Furcht en Hoffnung. Een interessante bijzonderheid is, dat deze twee allegorische personages soms geheel tegengestelde opvattingen laten horen zonder dat dit in de noten hoorbaar wordt. Voorafgaand aan de uitvoerige solistische delen hoort u een groots opgezet openingskoor, begeleid door een volledig bezet instrumentarium bestaande uit trompet, drie rietblazers en een strijkersensemble.

De keuze van de twee karakters Furcht en Hoffnung is trouwens het enige waarin men een verwijzing kan zien naar de evangelielezing voor de Tweede Paasdag (Lucas 24: 13-35). Die verhaalt hoe twee volgelingen van Jezus, wandelend naar het dorpje Emmaüs (‘Emmaüsgangers’), enkele dagen na Jezus’ dood en begrafenis hun twijfels uiten: tussen hoop (Hoffnung) dat hij de Messias was en vrees (Furcht), opgeschrikt door het bericht dat zijn lijk is verdwenen.

Voorafgaand aan de cantate hoort u een compositie van Peter Phillips (ca. 1560-1628), Surgens Jesus. De tekst beschrijft hoe Jezus na zijn verrijzenis verschijnt aan de apostelen en de blijheid die dit gebeuren bij hen teweegbrengt.

Professionele barokmusici begeleiden koor en solisten in de uitvoering met authentieke instrumenten. De lagere stemming van deze instrumenten, het spelen op darmsnaren i.p.v. stalen snaren en de barokke speeltechniek brengen de klank dichter bij het klankbeeld uit Bachs dagen.

Voorafgaand aan de cantate geeft de dirigent een toelichting.

Nadere informatie op https://www.collegiumvocalezaandam.nl of via dirigent Cor Brandenburg, 06-21481858.